header 4

 

Na jeseň v septembri 2008 sa uskutočnil po prvý krát pod Vysokými Tatrami v Poprade festival modernej mágie ILUZIA MAGICA v dňoch 19.09.2008-20.09.2008 Hlavným poslaním a cieľom festivalu je šíriť a propagovať moderné kúzelnícke umenie, združovať a zjednocovať kúzelníkov amatérov, profesionálov i priaznivcov moderného kúzelníckeho umenia a iných príbuzných artistických žánrov zo Slovenska a zahraničia, ako i tvorcov kúzelníckych rekvizít a pomôcok, pre ktorých je na festivale vytvorený priestor, a tým zviditeľniť umenie modernej mágie a kúzelníkov na Slovensku.