header 5

 

SEMINÁR  -  HYPNÓZA A HYPNOSHOW
Termín:  22.4 .2016

Lektor: PhDr.Jiří Zíka - popredný a uznávaný český hypnoterapeut a psychológ s viac ako  30 ročnými praktickými skúsenosťami  v oblasti hypnózy.

Časový plán:  9.00 - 17.00 hod. (obedová prestávka od 12.00-13.00)  resp.  10.00 - 18.00 hod. podľa záujmu účastníkov seminára
Miesto:  Poprad - presná adresa vám bude oznámená v organizačných pokynoch, ktoré posielame e-mailom po prejavení záujmu o seminár.
Seminár je organizovaný ako odborná  súčasť  festivalu   ILUZIA MAGICA 2016 v Poprade.
Účastnícky poplatok:  člen ČMS a SAK   30,- Eur    nečlen ČMS a SAK  60,- Eur

Charakteristika semináru:
Uvedenie do témy:    hypnóza, sugescia, hypnabilita, sugestibilita, konverzačná hypnóza
Praktické cvičenie: rôzne typy bdelých sugescií, skupinová hypnabilita, prevedenie hypnoshow
Zisťovanie typu a miery sugestibility a hypnability - praktické prevedenie s účastníkmi
Techniky hypnózy a autohypnózy - teória a precvičovanie
Hypnotické fenomény - navodzovanie, zisťovanie, využitie v praxi
Formulácie terapeutických sugescií, jazyk hypnózy - teória, praktické cvičenia
V priebehu semináru si účastníci seminára osobne zažijú a  vyskúšajú skupinovú a individuálnu hypnózu a dozvedia sa viac o možnostiach a predvádzaní hypnoshow.

Zámer semináru:
Na semináre sa zoznámite s hypnózou prevažne z praktického hľadiska.   Dozviete sa však i podstatu z teórie hypnózy, získate prehľad o rôznych nepravdivých mýtoch a ich vyvráteniach,   nacvičíte si ako otestovať hypnabilitu u človeka, samotné techniky, ako uviesť človeka do individuálnej a skupinovej hypnózy a naopak  vyvedenie z hypnózy, sami sa  pokúsite v praktickej časti ponoriť do hypnotického stavu.  Naučíte sa správne formulovať sugescie, ktoré sa vkladajú do podvedomia tak, aby boli pre hypnotizovaného prospešné a viedli  k vyliečeniu.  Získate prehľad o jazyku hypnózy pri liečení zmienených psychických a fyzických problémov.

Seminár je veľmi intenzívny, po teoretickej časti nasleduje praktická časť.

Skupina účastníkov seminára  je obmedzená na 25 osôb.

Cieľová skupina:
Odborníci ale i laici a do témy zainteresovaní (záujemcovia s čiastočnými znalosťami hypnózy, prípadne žiadnou znalosťou — zo skúsenosti však vieme, že i tí ľudia, ktorí už mali preukázateľné skúsenosti s hypnózou si z nášho semináru Hypnózy odniesli veľa nových poznatkov, prípadne nový pohľad na hypnózu.